วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตัวฉัน...

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว จันทรา พรหมจรรย์ เลขที่ 9 บ้านเลขที่ 330/2 ม.1 ต. พงสวาย อ. เมือง จ. ราชบุรี ปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ประวัติการทำงานโรงพยาบาลโพธาราม แผนกหน่วยงานห้องผ่าตัด

ไม่มีความคิดเห็น: